Marta i Zbyszek utracili kontakt z dziećmi

Wprowadzenie

Marta i Zbyszek to małżeństwo w średnim wieku. Mają trójkę dzieci, z którymi stracili kontakt. Dzieci nie odwiedzają ich ani nie dzwonią.

Rodzina

Marta ze Zbyszkiem zostali Świadkami Jehowy, gdy dzieci były jeszcze małe. Swoje dzieci wychowywali zgodnie z radami podanym w publikacjach Świadków Jehowy. Zbyszek był Starszym Zboru, a jego żona pionierką. Gdy dzieci podrosły, założyły własne rodziny. Za wzorem rodziców byli bardzo zaangażowani w działalność religijną. Jedno z dzieci pełniło stałą służbę pionierską, a drugie wraz z małżonkiem usługiwało w tzw. Domu Betel.

Zbór

Zbyszek jako Starszy Zboru poświęcał sporo czasu na działalność związaną ze Zborem. Był bardzo lubiany wśród głosicieli, zawsze chętny do pomocy i wsparcia. Gdy przyszły zmiany organizacyjne i podano wytyczne, które jego zdaniem nie były zgodne z tym, co mówiła Biblia, zaczął głośno o tym dyskutować (przeczytaj „Więcej o listach do Starszych Zboru”). W trakcie najbliższej obsługi Zbyszek został skreślony z usługiwania jako Starszy Zboru.

Poszukiwanie informacji

Zbyszek zaczął szukać informacji o Świadkach Jehowy w innych źródłach niż tylko religijnych. Przeglądał fora związane ze Świadkami Jehowy oraz przeczytał książkę Kryzys Sumienia (dowiedz się więcej o książce Kryzys Sumienia). Dowiedział się o sprawach, o których wcześniej nie miał pojęcia. Przestali razem z żoną głosić oraz chodzić na zebrania.

Konsekwencje

Starsi Zboru złożyli wizytę Zbyszkowi i jego żonie. Małżeństwo podczas spotkania powiedziało o swoich wątpliwościach dotyczących tego, czy Ciało Kierownicze rzeczywiście jest natchnione przez Boga. Zostali oskarżeni o odstępstwo. Zakończyło się to Komitetem Sądowniczym, po którym zostali wykluczeni. Decyzja o wykluczeniu oznaczała dla nich, że już nie będą mogli się zobaczyć ze swoimi dziećmi. Dzieci Marty i Zbyszka bardzo wierzą w nauki Świadków Jehowy i uważają Ciało Kierownicze za jedyny kanał łączności, którym posługuje się z ludźmi Bóg. Dlatego zgodnie z radami Starszych nie chcą mieć kontaktu z rodzicami, którzy są odstępcami (przeczytaj „Kim są odstępcy?”).

Co dalej?

Marta ze Zbyszkiem bardzo kochają swoje dzieci. Chcą im to powiedzieć osobiście, ale nie mają takiej możliwości.

* Historia inspirowana prawdziwymi przeżyciami. Imiona i zdjęcia zostały zmienione.

Może Cię również zainteresować:

Czego nie może robić dziecko Świadków Jehowy
Tymoteusz nie może zobaczyć się z całym swoim kuzynostwem.
Menu