Listy do Starszych Zboru – o których głosiciele nie wiedzą.

Listy do Starszych Zboru nie są dostępne dla głosicieli. Nie mają oni możliwości poznać ich treści.

Oto tematy niektórych listów:

  • Dot. odwiedzania wykluczonych i odłączonych
  • Dot. pomocy ofiarom pedofilii
  • Dot. spotkań towarzyskich
  • Dot. pornografii
  • Dot. wspierania tych, którzy potrzebują leczenia
  • Dot. muzyki na zebraniach i zgromadzeniach
  • Dot: prawnego obowiązku zawiadamiania władz o przestępstwach

Cytaty z wybranych listów

Wykorzystywanie seksualne dzieci

„Niektórzy lekarze i specjaliści proponują poszkodowanemu grupowe leczenie skutków nadużyć seksualnych, doznanych w dzieciństwie. Aczkolwiek uczestnictwo w takiej specjalistycznej terapii grupowej jest sprawą osobistą, to jeśli leczony chrześcijanin nie zachowuje dyskrecji, może wyniknąć kwestia ujawnienia intymnych przeżyć innych członków zboru chrześcijańskiego. Tak wiec starsi mogą przestrzec braci i siostry, jak to nakreślono w ogólnym zarysie w Strażnicy z 1 lutego 1989 roku na stronie 29 pod śródtytułem „Psychoterapia”. Mogą pomóc zrozumieć, że bezkrytyczne opowiadanie innym o wyżywaniu się na dziecku może w rezultacie doprowadzić do powstania szkodliwych i przynoszących ujmę plotek”

1 września 1992

„Czasami ofiary napaści zwracają się o pomoc do starszych sióstr. Jest zrozumiałe, że siostra nie powinna stawiać siebie w kłopotliwym położeniu osoby próbującej udzielić pomocy w sytuacji, która w zasadzie należy do kompetencji starszego; niemniej może udzielić uczuciowego wsparcia i zachęty, o ile pozwalają jej na to warunki i czas (zob. Strażnicę z 15 marca 1990 roku, s. 28). Jeżeli do siostry zwraca sie dziecko, które padło ofiarą napaści, i usiłuje mu ona pomóc, to powinna od czasu do czasu informować starszych o swych osiągnięciach. Jeżeli jednak ofiara napaści obwinia członka zboru chrześcijańskiego, wówczas nie byłoby właściwe, by siostra zajmowała się tym aspektem sprawy. W tym wypadku jest lepiej dla poszkodowanego, gdy otrzyma pomoc od starszych.”

1 września 1992

„Starsi nie powinni spędzać czasu na studiowaniu świeckich publikacji na temat psychologii i psychiatrii.”

1 września 1992

„Gdy członek zboru jest podejrzany o molestowanie dziecka, starsi powinni bezzwłocznie skontaktować się z Towarzystwem Strażnica. Niekiedy prawo wymaga, aby starsi zgłosili takie podejrzenie do władz. Tam, gdzie istnieje taki wymóg, zgłoszenia może dokonać jedno z rodziców, opiekun lub sama osoba podejrzana. Dzięki temu nie jest naruszona poufność chroniona tajemnicą związaną z wykonywaniem funkcji starszego.”

1 lutego 1996

„Należy przeprowadzić szczerą rozmowę z osobą, która w przeszłości dopuszczała się nadużyć seksualnych na dzieciach, i stanowczo przypomnieć jej, że obejmowanie dzieci lub sadzanie ich na kolanach jest niebezpieczne, że nigdy nie może przebywać sam na sam z dzieckiem, jeżeli w pobliżu nie ma nikogo dorosłego. W ten sposób uniknie pokusy lub nieuzasadnionych podejrzeń. (…) Chociaż w myśl zasad biblijnych nie można powiedzieć, że ktoś kto w przeszłości molestował dzieci, nigdy nie będzie mógł piastować w zborze przywilejów związanych z dawaniem drugim przykładu, to jednak starsi muszą być bardzo ostrożni, zwłaszcza gdy ktoś dopuszczał się takiego wykroczenia wielokrotnie lub gdy był za to wykluczony. Zanim otrzyma jakiś przywilej, koniecznie musi mieć dobre świadectwo zarówno w zborze jak i od osób postronnych.”

1 lutego 1996

„Gdybyśmy przedwcześnie zamianowali na starszego lub sługę pomocniczego byłego pedofila, narazilibyśmy zbór na niebezpieczeństwo. Poza tym wymiar sprawiedliwości pociągnie do odpowiedzialności każdą organizację, która świadomie powierzyła byłemu pedofilowi funkcję wymagającą zaufania, po czym ten ponownie napastował seksualnie dziecko. Może to pociągać za sobą kosztowne procesy, pochłaniające ofiarowane środki, które powinny być spożytkowane na rozwój dzieła Królestwa. A zatem należy też brać pod uwagę względy prawne, a ponadto ocenić, jakiego rozgłosu nabrała ta sprawa, do jakiego czynu posunął się winowajca, ile lat minęło od tamtego czasu oraz jaką opinię ma obecnie w zborze i u osób postronnych, a także u tych, którym wyrządził krzywdę.”

20 lipca 1998

„W razie jakiejkolwiek rozmowy z ofiarą wykorzystania, która jest nadal małoletnia, starszy nigdy nie powinien być z nią sam na sam, lecz zawsze w obecności innego starszego i innego dorosłego członka zboru, najlepiej rodzica (lub rodziców) osoby małoletniej. Jeśli obecność rodzica nie jest możliwa (na przykład to on jest oskarżonym), należy zadbać o obecność innego dorosłego członka zboru, który cieszy się zaufaniem ofiary.”

1 sierpnia 2016

Zawarcie małżeństwa przez osoby rozwiedzione

„Jeżeli rozwiedziony brat lub siostra pragnie ponownie wstąpić w związek małżeński, starsi powinni taktownie poprosić o pokazanie im dokumentów rozwodowych, aby mogli się upewnić, że dana osoba może zgodnie z prawem to uczynić. Powinni też ustalić, czy stwierdzono, że obu stronom przysługuje biblijne prawo do ponownego zawarcia małżeństwa”

20 lipca 1998

Pornografia

„Jeżeli pionier, sługa pomocniczy lub starszy świadomie oglądał materiały pornograficzne, dwaj starsi wyznaczeni do udzielenia mu pomocy postarają się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czy z własnej inicjatywy zgłosił ten problem? 2) Czy w grę wchodziło kilka krótkotrwałych zdarzeń, czy też praktykuje ten zwyczaj od wielu miesięcy, a może nawet lat? 3) Jakiego rodzaju materiały oglądał? 4) Czy dopuszczał się przy tym masturbacji? 5) Kiedy ostatni raz oglądał pornografię? 6) Czy w przeszłości udzielano mu już rad w tej kwestii? 7) Jeśli jest żonaty, czy jego żona wie o jego problemie i jak to na nią wpływa? 8) Kto jeszcze o tym wie? 9) Czy brat ten wciąż cieszy się szacunkiem tych osób? 10) Czy pokazał, że szczerze pragnie zerwać z oglądaniem pornografii? 11) Czy sumienie pozwala mu dalej usługiwać w zborze?”

10 kwietnia 2012

Samobójstwo

„Zdarza się, że komitet sądowniczy rozpatruje sprawę kogoś, kto jest tak strapiony, że usiłuje popełnić lub grozi popełnieniem samobójstwa. W takich wypadkach najlepiej będzie zawiesić przesłuchanie. (…) Ponadto starsi powinni niezwłocznie zadzwonić do Działu Prawnego, by uzyskać poradę prawną, gdy tylko otrzymają informację o popełnieniu samobójstwa, groźbie popełnienia samobójstwa lub usiłowaniu popełnienia samobójstwa, dlatego że w niektórych krajach może to pociągać za sobą pewne konsekwencje prawne. „

1 października 2014

Więcej listów możesz zobaczyć na stronie: https://wtsarchive.com/

Może Cię również zainteresować:

Gdy Ela idzie ulicą znajomi udają, że jej nie widzą
Zostałem wykluczony – co dalej?
Menu