Czego są uczeni Świadkowie Jehowy?

Cytaty z publikacji Świadków Jehowy mówiące jak traktować byłych współwyznawców

Jak traktować wykluczonych. Słowo Boże zakazuje chrześcijanom utrzymywania kontaktów i przyjaźnienia się z osobą wykluczoną ze zboru: ‛Przestańcie się zadawać z każdym, (…) żebyście z takim nawet nie jadali. (…) W ten sposób Jezus pouczył swych naśladowców, by nie zadawali się z wykluczonymi.

Jakich kontaktów z wykluczonymi nie możemy utrzymywać? (…) Słowo Boże mówi, żebyśmy ‛z takimi nawet nie jadali’ . Dlatego będziemy również unikać ich towarzystwa. Wyklucza to wspólne pikniki, przyjęcia, grę w piłkę, zakupy lub posiłek w domu czy w restauracji.

Nasza Służba Królestwa — 2002

Co z rodziną? (…) Bóg oczywiście wie, że przestrzeganie Jego słusznych praw o „odcięciu” złoczyńców nierzadko dotyczy krewnych. (…) Jeżeli syn był żarłokiem i pijakiem, rodzice mieli go przyprowadzić przed sędziów i gdyby nie okazał skruchy, wziąć udział w wykonaniu na nim sprawiedliwego wyroku śmierci, by ‛usunąć spośród Izraela to, co złe’. Chyba zdajesz sobie sprawę, że nie było to dla nich łatwe. Pomyśl też, jak się czuli jego bracia, siostry czy dziadkowie. A jednak postawienie lojalności wobec sprawiedliwego Boga ponad miłość rodzinną mogło uratować im życie. (…)

Jak postąpią lojalni chrześcijanie, gdy członek najbliższej rodziny zostanie wykluczony lub sam się odłączy? (…) Sytuacja wygląda inaczej, gdy wykluczony bądź odłączony krewny nie należy do ścisłego grona rodzinnego i mieszka poza domem. Można wtedy prawie wcale nie mieć z nim styczności. Gdyby trzeba było nawiązać kontakt z powodu jakichś spraw rodzinnych, na pewno będzie on ograniczony do minimum w myśl Boskiej zasady (…).

Co w takich wypadkach pomoże krewnym panować nad swymi uczuciami? Zrozumiałe, że z uwagi na uczucia rodzinne, na przykład miłość dziadków do wnuczków, może to nie być łatwe. Stanowi jednak próbę lojalności wobec Boga (…).

w88 15.7 ss. 26-31

„Biblia wyraźnie mówi, żebyśmy „przestali utrzymywać kontakty” z taką osobą. Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli chodzi o naszego krewnego albo przyjaciela. Ale w takiej sytuacji lojalność wobec Jehowy musi być dla nas ważniejsza niż lojalność wobec ludzi.”

lvs rozdz. 3 ss. 31-44

„Wykluczenie jest dowodem miłości Jehowy. Chroni zbór przed tymi, którzy łamią zasady Boże. Jeśli popieramy decyzję o czyimś wykluczeniu, pokazujemy, że kochamy Jehowę, Jego święte imię i Jego zasady.”

lvs rozdz. 3 ss. 31-44

„Niekiedy konieczne jest zerwanie z kimś wszelkich kontaktów. Dzieje się tak wtedy, gdy ktoś zatwardziale łamie prawo Boże i zostaje wykluczony ze społeczności albo gdy sam wyrzeka się wiary, szerząc fałszywe nauki bądź odcinając się od zboru. Słowo Boże otwarcie nakazuje, żeby ‛przestać się z takim zadawać’. Unikanie towarzystwa kogoś, z kim się przyjaźniliśmy lub kto jest naszym krewnym, może nas wiele kosztować. Czy zajmiemy zdecydowane stanowisko, pokazując tym samym, że stawiamy lojalność wobec Jehowy i Jego sprawiedliwych praw ponad wszystko inne? Jak pamiętamy, Jehowa przykłada wielką wagę do lojalności i posłuszeństwa.”

lv rozdz. 3 ss. 25-35

„Gdy bliski przyjaciel lub ktoś z rodziny zostaje usunięty ze społeczności jako zatwardziały grzesznik, bardzo to przeżywamy. Swoim stosunkiem do biblijnych wskazówek w tej sprawie możemy ujawnić głębię naszej miłości do Boga i lojalności wobec Jego postanowień”

Jak powinniśmy odnosić się do wykluczonego?  Biblia mówi, ‛żeby przestać się zadawać z każdym, (…) żeby z takim nawet nie jadać’. O kimś, kto „nie pozostaje w nauce Chrystusa”, czytamy: „Wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków”. A zatem nie utrzymujemy z wykluczonym żadnej więzi duchowej ani nie pozwalamy sobie na żadne kontakty towarzyskie. W Strażnicy numer 23 z 1981 roku na stronie 11 powiedziano: „Zwykłe ‚dzień dobry’ może być pierwszym stopniem, który prowadzi do rozmowy, a w końcu nawet do przyjaźni. Czy zależy nam na tym, żeby zrobić ten pierwszy krok ku wykluczonemu?”.

Czy naprawdę musimy wystrzegać się wszelkich kontaktów?  Tak, z kilku powodów. Po pierwsze, w ten sposób dowodzimy lojalności wobec Boga i Jego Słowa. (…). Po drugie, wystrzeganie się kontaktów z zatwardziałym grzesznikiem zabezpiecza (…). Po trzecie, swoim zdecydowanym obstawaniem przy zasadach biblijnych pomagamy wykluczonemu.

Co zrobić, gdy zostaje wykluczony ktoś z rodziny? Ze względu na silne uczucia rodzinne sytuacja taka może być dla chrześcijanina prawdziwą próbą lojalności. Jak odnosić się do wykluczonego członka rodziny? (…) Nie może więc z nimi uczestniczyć w zajęciach związanych z wielbieniem Boga. Gdyby na przykład był obecny, kiedy rodzina wspólnie studiuje Biblię, nie mógłby brać udziału w dyskusji. (…) Sytuacja wygląda inaczej, gdy wykluczony zostaje członek rodziny, który z nami nie mieszka. Sprawy rodzinne mogą sporadycznie wymagać nawiązania z taką osobą kontaktu, ale powinien się on sprowadzać do niezbędnego minimum. Lojalni chrześcijanie nie wynajdują pretekstów, żeby móc przestawać z takim krewnym.

lv s. 207-s. 208

Natomiast jeśli chodzi o kogoś, kto był chrześcijaninem, ale sam się odłączył od zboru lub został z niego wykluczony, Paweł polecił, żeby ‛przestać się z takim zadawać’, a apostoł Jan napisał: „Wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem”

it-2 s. 1101-s. 1103

A co wtedy, gdy niepoprawny grzesznik musi być usunięty ze zboru? (…) W takich okolicznościach wierni członkowie zboru stosują się do biblijnego nakazu, by nie zadawać się z wykluczonym. Ich lojalność wobec Jehowy może uprzytomnić winowajcy powagę sytuacji i skłonić go do skruchy.

d rozdz. 11 ss. 139-151

„Co począć gdy syn jakiejś rodziny świadków sprzeciwia się kazaniu dobrej nowiny o Królestwie Bożym (…) Co w takim wypadku powinni uczynić oddani Bogu, ochrzczeni rodzice? Nie powinni oni kierować się tylko swymi uczuciami,(…) Choćby był ich własnym dzieckiem muszą go uważać za duchowo zmarłego, nie utrzymując z nim żadnej łączności lub społeczności religijnej i odrzucając jego proroctwa.”

Strażnica Nr 9, 1962 s. 8

„Pamiętaj o tym, jeżeli kiedykolwiek odczujesz pokusę, by wbrew Bożemu zakazowi zadawać się z wykluczonym krewnym”

Strażnica 15.04 2012 s. 12

Zgodnie z zasadami biblijnymi nie utrzymujemy kontaktów z wykluczonymi oraz tymi, którzy odłączyli się od zboru, chociaż mogą oni przychodzić na zebrania

Chrześcijańskie życie i służba kwiecień 2017 s. 2

Chociaż może to nie być łatwe, musimy unikać kontaktów z wykluczonymi krewnymi – przez telefon, SMS-y, listy, mejle czy portale społecznościowe

Strażnica październik 2017 s. 16

Materiały na prezentowane na Kongresach Świadków Jehowy mówiące jak traktować byłych współwyznawców

Może Cię również zainteresować:

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie zgłaszali na policje przypadków pedofilii?
Jael w jeden dzień straciła wszystkich przyjaciół i znajomych
Menu