Czy Świadkowie Jehowy rozbijają rodziny?

Na swojej oficjalnej stronie Świadkowie Jehowy sami sobie zadają to pytanie i na nie odpowiadają.

Jako Świadkowie Jehowy, dokładamy wszelkich starań, by umacniać rodziny — nasze własne oraz naszych bliźnich. Okazujemy szacunek Bogu, który jest Założycielem rodziny. (…) W cesarstwie rzymskim, jak zauważył historyk Will Durant, „wysuwano zarzut, że chrystianizm rozbija domy”. W podobny sposób oskarża się dziś niektórych Świadków Jehowy. (…) Nie oznacza to jednak, że Świadkowie zachęcają swoich współwyznawców do opuszczenia małżonków, którzy nie podzielają ich przekonań.

jw.org/pl/świadkowie-jehowy/faq/rodziny/

W tej wypowiedzi Świadkowie Jehowy mówią jedynie o sytuacji, w której osoba z rodziny nigdy nie była Świadkiem Jehowy. Nie wspominają natomiast nic o sytuacji, w której jeden z członków rodziny przestaje byś Świadkiem Jehowy. Zarzut o rozbijanie rodzin dotyczy właśnie tej sytuacji, którą Świadkowie Jehowy pomijają.

Przyjrzyjmy się cytatom z publikacji Świadków Jehowy o tym, jak mają traktować członków rodziny, którzy przestali podzielać ich przekonania religijne i sami odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Świadkowie Jehowy rozbijają rodziny?

Zachowanie wobec członków najbliższej rodziny

Czy dowodzisz swojej świętości, nie utrzymując kontaktów z członkami rodziny ani innymi osobami wykluczonymi ze zboru?

Strażnica 15.11 2014 s. 14

„Co począć gdy syn jakiejś rodziny świadków sprzeciwia się kazaniu dobrej nowiny o Królestwie Bożym (…) Co w takim wypadku powinni uczynić oddani Bogu, ochrzczeni rodzice? Nie powinni oni kierować się tylko swymi uczuciami,(…) Choćby był ich własnym dzieckiem muszą go uważać za duchowo zmarłego, nie utrzymując z nim żadnej łączności lub społeczności religijnej i odrzucając jego proroctwa.”

Strażnica Nr 9, 1962 s. 8

Zachowanie wobec wykluczonych krewnych

„Pamiętaj o tym, jeżeli kiedykolwiek odczujesz pokusę, by wbrew Bożemu zakazowi zadawać się z wykluczonym krewnym”

Strażnica 15.04 2012 s. 12

Zgodnie z zasadami biblijnymi nie utrzymujemy kontaktów z wykluczonymi oraz tymi, którzy odłączyli się od zboru, chociaż mogą oni przychodzić na zebrania

Chrześcijańskie życie i służba kwiecień 2017 s. 2

Chociaż może to nie być łatwe, musimy unikać kontaktów z wykluczonymi krewnymi – przez telefon, SMS-y, listy, mejle czy portale społecznościowe

Strażnica październik 2017 s. 16

Jak według organizacji powinni zachować się rodzice gdy ich dziecko przestaje być Świadkiem Jehowy

Zobacz fragment nagrania z Kongresu Świadków Jehowy

 

 

Może Cię również zainteresować:

Ania razem mężem zawsze pomagała innym.
Co się dzieje, gdy ktoś przestaje być Świadkiem Jehowy
Menu