Transfuzja Krwi czy śmierć dziecka?

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi?

Robią to z przyczyn religijnych. Dosłownie interpretują wersety Biblii nakazujące powstrzymywać się od krwi. Uważają, że skoro krew według Boga wyobraża życie, to wystrzegając się jej, respektują Go jako Dawcę życia. Wierzą, że przyjmując transfuzję, pozbawiliby się możliwości życia wiecznego w raju na ziemi.

 

Dzieci Świadków Jehowy a transfuzja krwi

W swoich publikacjach Świadkowie Jehowy opisują historie dzieci, które oddały życie za wiarę i podają je jako wzór do naśladowania.

„Wszystko zaczęło się w marcu 1993 roku, gdy Adrian miał 14 lat. W jego żołądku wykryto szybko rosnący guz. Lekarze chcieli wykonać biopsję, ale obawiali się silnego krwawienia i wspominali o konieczności przetoczenia krwi. Adrian się na to nie zgodził. Był nieugięty. Ze łzami w oczach oświadczył: „Gdyby podano mi krew, nie mógłbym żyć” (…)

Doktor Jardine zapytał: „Czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli nie przyjmiesz krwi, możesz umrzeć?”

„Tak”.

„I jesteś na to gotów?”

„Jeśli tak będzie trzeba”.

Obecna przy rozmowie matka Adriana zapytała: „Dlaczego zajmujesz takie stanowisko?”

Chłopiec odrzekł: „Mamo, to byłaby kiepska zamiana. Gdybym przeciwstawił się Bogu, żeby sobie pożyć teraz parę lat dłużej, i przez takie nieposłuszeństwo utracił możliwość zmartwychwstania oraz życia wiecznego w raju na ziemi, to postąpiłbym po prostu niemądrze!”(…)

„W zakładzie pogrzebowym nie pamiętano tak dużego pogrzebu: obecne były pielęgniarki, lekarze, rodzice pacjentów, koledzy z klasy, sąsiedzi oraz liczne grono duchowych braci i sióstr z różnych zborów. (…)  Psalmista rzekł w natchnieniu: ‚Oto synowie są dziedzictwem od Jehowy’. Tak właśnie było w jego wypadku, toteż wyglądamy chwili, gdy ujrzymy go w nowym, sprawiedliwym świecie, który Jehowa ustanowi już niebawem na rajskiej ziemi”

Odmawiając transfuzji krwi, która być może przedłużyłaby mu obecne życie, Adrian Yeatts pokazał, że należy do licznego grona młodych ludzi, dających pierwszeństwo Bogu.”

Przebudźcie się! — 1994

Jakie materiały na kongresach słuchają Świadkowie Jehowy

Jak rodzice Świadków Jehowy są uczeni, aby chronić dzieci przed krwią

Dzieci Świadków Jehowy noszą przy sobie karty informacyjne, aby w razie wypadku nie przetaczać dziecku krwi.

Starsi Zboru w przypadku problemów zdrowotnych dzieci, podczas których może zachodzić konieczność transfuzji krwi powinni omówić z rodzicami kwestie podane w materiałach tylko dla Starszych.

 

Co spotyka Świadków Jehowy, którzy zgodzili się na transfuzje

Jeśli Świadek Jehowy zgadza się na transfuzję i nie okaże stosownej skruchy zgodnie z decyzją Starszych Zboru, przestaje być Świadkiem Jehowy. Taka osoba jest traktowana tak samo jak osoba wykluczona. 

W publikacjach Świadków Jehowy czytamy:

„Zgodnie z takim zrozumieniem tej sprawy osoby, które wbrew wymaganiu Bożemu przyjmują transfuzję i nie okazują skruchy, są od roku 1961 wykluczane ze zboru Świadków Jehowy”

Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 183

 

W podręczniku dla Starszych Zboru z roku 2010 'wykluczenie’ za przyjęcie transfuzji krwi zostało zmienione na 'odłączenie się’, co jednak nie zmienia konsekwencji dla takiej osoby.

„Jeśli osoba ochrzczona dobrowolnie przyjmuje krew i nie okazuje skruchy, świadczy to o odrzuceniu przez nią mierników Bożych. W ten sposób sama decyduje się odłączyć od zboru

List do wszystkich nadzorców podróżujących

„Tego natomiast, kto się odłączył, ponieważ świadomie wyparł się wiary i zaniechał oddawania czci Jehowie, traktuje się tak samo, jak wykluczonego

(Zorganizowani do pełnienia naszej służby 1990 s. 149).

’Odłączony’ Świadek Jehowy znajduje się w gorszej sytuacji niż 'wykluczony’, gdyż nie ma możliwości odwołania się od decyzji starszych.

 

Wypowiedź lekarza

 

 

Śmierć za wiarę

 

Może Cię również zainteresować:

Co się dzieje, gdy ktoś przestaje być Świadkiem Jehowy
Co symbolizuje żółta wstążka? – 26 lipca – Dzień Pamięci Ofiar Strażnicy
Menu